Galata Wind'te iç kaynaklardan sermaye artırımı

Galata Wind Enerji A.Ş'de, iç kaynaklardan sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Görüşmeler neticesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının şirketimize hitaben 12.05.2023 tarih, 686435 sayılı Çamlıca RES, 16.05.2023 tarih, 688419 sayılı Yakuplar RES, 17.05.2023 tarih, 688571 sayılı Akbelen RES depolama önlisans başvurularına ilişkin sermaye artırımı talepleriyle, halihazırda süreci devam eden diğer depolama tesisi önlisans başvurularımızda da gelebilecek sermaye artırımı taleplerini karşılayabilmek amacıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin geçici 38. maddesine istinaden şirketimiz sermayesinin asgari 539.050.060 TL'ye artırılması gerektiği, şirketimizinin 31.03.2023 tarihli bilançosunda, 24.05.2023 tarihli ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinin tespitine, yeminli mali müşavirlik raporuyla da tespit edildiği üzere, şirketimiz olağanüstü yedekler hesabında bulunan 5.208.542,35 TL tutarındaki dağıtılmamış geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenebilir nitelikte olduğu görülerek yönetim kurulu tarafından, şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 534.791.457,65 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı olağanüstü yedekler hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000 TL'ye artırılmasına,
artırıma konu 5.208.542,35 TL'nin sermaye hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi hususlarıyla ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1 TL nominal değerli 5.208.542,35 adet payın nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımıyla ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben pay sahiplerine payları oranında payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına, iç kaynaklardan sermaye artırımıyla ilgili olarak esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

© Hibya haber ajansı. Tüm hakları saklıdır.